De oefentherapeuten Cesar

Ingrid de Ridder

Mijn naam is Ingrid de Ridder. In 2004 ben ik afgestudeerd aan de opleiding voor oefentherapie Cesar. Ik heb daarna een tijd waargenomen in de praktijk van een collega waar ik met volwassenen, maar het meeste met kinderen heb gewerkt.

Sinds augustus 2005 heb ik (een deel van) de praktijk in Houten overgenomen, waar ik tot nu toe met veel plezier werk. Ik ben op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig.

Om mijzelf verder te specialiseren in de kinderoefentherapie Cesar heb ik de cursus "Oefentherapie Cesar bij kinderen" gevolgd. Daarnaast heb ik de Post-HBO opleiding “Kinderoefentherapie” in juni 2007 met succes afgerond. Sindsdien ben ik officieel kinderoefentherapeut Cesar.

Sinds mijn afstuderen sta ik ingeschreven in het basis- en kwaliteitsregister voor paramedici. Om de kwaliteit te behouden en te bevorderen neem ik regelmatig deel aan een intercollegiaal overleg voor Cesartherapeuten. Hierin houden we ons o.a. bezig met intervisie, casuďstiek en de laatste ontwikkelingen op het gebied van oefentherapie Cesar. Dit alles natuurlijk gericht op kinderoefentherapie!

Jorieke Koman-Bergsma

Mijn naam is Jorieke Koman-Bergsma. Vanaf begin 2005 ben ik gediplomeerd oefentherapeut Cesar. Sindsdien heb ik regelmatig waargenomen in verschillende praktijken, waar ik zowel volwassenen als kinderen heb behandeld.

Met ingang van februari 2006 ben ik eigenaar van (een deel van) de praktijk in Houten waar ik op dinsdag, woensdag en vrijdag werkzaam ben. De overige dagen werk ik op een school in Utrecht als kinderoefentherapeut Cesar.

Om mij verder te ontwikkelen in het onderzoeken en behandelen van kinderen heb ik de verdiepingscursus "Oefentherapie Cesar bij kinderen" gevolgd. Ook heb ik de Post-HBO opleiding "Kinderoefentherapie" met succes afgerond. Regelmatig neem ik deel aan een intercollegiaal overleg voor oefentherapeuten. Tevens sta ik, als kinderoefentherapeut, ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.