Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een erkende paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Basisgedachte

Mensen bewegen; we lopen, gaan zitten, staan op, bukken, tillen en springen. Iedereen ontwikkelt zijn eigen houdings- en bewegingspatroon. Dit houdt in dat niet iedereen bij eenzelfde beweging, dezelfde spieren in de dezelfde mate aanspant. Bewegen en het aanleren van nieuwe bewegingen gebeurt ook grotendeels onbewust.

Niet al onze bewegingsgewoontes zijn goed voor ons lichaam. De basisgedachte van oefentherapie Cesar is:

-een optimaal basispatroon van bewegen is aan te wijzen
-iedereen kan zijn houdings- en bewegingsgewoonten ontwikkelen en/of be´nvloeden via een gericht leerprocesBewegen wordt 'goed' genoemd als o.a. spieren optimaal samenwerken, gewrichten op de juiste manier worden belast en de belasting en belastbaarheid met elkaar in balans zijn. Goed, kwalitatief en gezond bewegen voelt rustig aan en verloopt zonder onnodige spierspanningen. Door goed bewegen kunnen lichamelijke klachten voorkomen worden en de reeds bestaande klachten kunnen verminderen en/of verholpen worden.

Het doel van de oefentherapie Cesar is dan ook het verminderen en/of verhelpen van de klachten, waarbij de oefentherapeut Cesar rekening houdt met ieders bewegingsmogelijkheden en de situatie waarin iemand zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden). Er wordt hierbij uitgegaan van de bewegingsleer van mevrouw M. Cesar.

De oefentherapeut Cesar helpt bij het bewust worden van je eigen lichaam, je bewegingen en de manier waarop je beweegt. Eenmaal bewust hiervan, kun je deze bewegingsgewoonten veranderen en nieuwe gewoonten aanleren.