Houdingsonderzoek en behandeling

Wanneer uw kind door de huisarts, schoolarts of specialist is doorverwezen met houdingsproblematiek en/of klachten zullen wij een houdingsonderzoek doen.
Dit onderzoek bestaat uit:

- Een anamnese, een kort vragengesprek over de klacht en gerelateerde zaken.
- Een houdingsonderzoek, waarin o.a. naar de staande houding wordt gekeken.
- Aanvullende tests, waarin o.a. spierkracht en mobiliteit van gewrichten getest wordt.

Het onderzoek duurt een half uur. Houd er rekening mee dat het onderzoek grotendeels in het ondergoed zal plaatsvinden. Aansluitend zal een kort gesprek plaatsvinden, waarin de bevindingen uiteengezet worden.

Indien behandeling van uw kind zinvol wordt geacht, wordt deze zo spoedig mogelijk na het onderzoek opgestart. Het streven is om uw kind iedere week op een vast tijdstip te behandelen. Indien gewenst kan de ouder aanwezig zijn bij de behandeling. De behandelingen worden in onze behandelkamer gegeven. Aan het einde van iedere behandeling wordt er in het persoonlijke schrift van het kind geschreven wat er is geoefend en wat er thuis eventueel nog gedaan kan worden.