Motorisch onderzoek

Wanneer er bij een kind vermoedens van een motorische ontwikkelingsachterstand zijn, kunnen wij (met een verwijzing van de huisarts, schoolarts of specialist) een motorisch onderzoek afnemen. Het onderzoek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur en zal meestal in twee of drie delen worden afgenomen.

Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. Het onderzoek bestaat uit een anamnese, een test en een motorische observatie. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van bewegen wordt in kaart gebracht. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn:

- evenwicht
- grove motoriek
- balvaardigheid
- handvaardigheid
- schrijfmotoriek
- lichaamsschema en ruimtelijke oriŽntatie

Tijdens dit onderzoek wordt een eerste indruk gekregen van het gedrag van het kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd.
Naar aanleiding van het onderzoek volgt een onderzoeksverslag waarin de resultaten beschreven worden. Indien nodig zal er een behandelplan worden opgesteld.Behandeling

Indien behandeling van uw kind zinvol wordt geacht, wordt deze zo spoedig mogelijk na het onderzoek opgestart. Het streven is om uw kind iedere week op een vast tijdstip te behandelen. Indien gewenst kan de ouder aanwezig zijn bij de behandeling.

Het individuele behandelplan wordt op een zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan bewegen en zich vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.
De behandelingen worden in onze behandelkamer of in de gymzaal gegeven.